Verslag van de Rode Koffietafel: Verkiezingen

9 november 2018

De Rode Koffietafel had het over de verkiezingen op woensdag 21 november. Dan kiezen we de nieuwe gemeenteraad van West Betuwe. De 10 partijen hebben heel veel kandidaten bereid gevonden zich daarvoor in te zetten. Veel van die kandidaten zijn op dit moment al raadslid in Neerijnen, Lingewaal of Geldermalsen. Zij weten dus hoeveel tijd de gemeenteraad kost. Zij weten al dat het raadswerk vaak ondankbaar is. Toch staan zij weer hoog op de lijst van hun partij. Wat beweegt iemand om raadslid te willen zijn? Wat is je ideaal? Wat levert het voor jou persoonlijk op? Waarom wil je in het raadswerk tijd en energie steken? Hoe combineer je dat met je werk en met je thuisfront?  En: hoe ga je lokaal opereren? Hoe doe je dat met 26 kernen en 51.000 inwoners?

Fred Temminck (CU, Lingewaal), Ton Miltenburg (CDA, Neerijnen) en Annet IJff (PvdA, Geldermalsen) zijn er om hun visie over al deze vragen te geven.

Motivatie?

Fred Temminck  heeft van huis uit meegekregen dat je iets moet betekenen voor de samenleving. Dat telt zeker in zijn ons-kent-ons-dorp Asperen. In 2002 in de raad gekomen voor CU. Raadswerk ervaart hij als een drukke job waarin je veel kunt betekenen voor burgers en instellingen. Ton Miltenburg is als melkveehouder actief geworden in het besturen van agrarische organisaties, vervolgens het CDA-bestuur binnen gehaald. Daar de boel weer op orde gebracht. Tussentijds in de raad terecht gekomen. Wil graag de agrarische belangen vertegenwoordigen in de raad. Annet IJff plakte als klein meisje al met haar vader de PvdA-affiches in Amsterdam. Zij vond dat zij vanuit haar dorp Buurmalsen actief moest worden. Zit nu al weer 6 jaar in de raad. Zij wordt gedreven door de sociale belangen, wil de belangen van mensen die sociaal en financieel te kort komen, vertegenwoordigen. Zij wil alle veranderingen die in West Betuwe plaats zullen hebben, graag actief meemaken.

Oppositie en achterkamertjes?

Soms wel, in Geldermalsen  worden namelijk de gelederen gesloten door de coalitie. Annet wil in West Betuwe niet van die dichtgetimmerde coalitieakkoorden, liever een door de hele raad gedragen programma-akkoord. Volgens Fred is de samenwerking in Lingewaal uitstekend. Overleg door de hele raad. Echter dit ervaart hij nu zijn CU zelf in het college zit. Toen CU nog niet was betrokken bij de coalitie, kwam CU er niet aan te pas. Hij vindt de voortdurende groei in zetelaantal een blijk van waardering door de kiezer.  Is het regelen in de achterkamertjes wel of niet verkeerd? Moet –zoals Annet zegt- het eigenlijke debat in alle openheid in de raad plaats hebben?  De discussie verschuift naar de systematiek voor de raad: BOB of niet? In Lingewaal alleen informatieavonden en raadsvergaderingen. In Neerijnen en Geldermalsen wel BOB (Beleidsvorming, Oordeelsvormende raad, Besluitvormende raad) In Oordeelsvormende vergaderingen zou een open debat plaats kunnen hebben waarin politieke standpunten kunnen worden uitgewisseld.

Communicatie en achterban.

Hoe pak je de communicatie met je achterban aan als je spreekt over 26 dorpen? Dorpsbelangen stelt dat zij veel kandidaten uit veel verschillende dorpen hebben (maar PvdA heeft meer dorpen vertegenwoordigd!) Vertegenwoordigen kandidaten wel representatief hun hele dorp? Bij dorpsraden heb je hetzelfde probleem, hoe representatief zijn zij voor hun dorp? Niko Wiendels: heb eens vertrouwen in zo’n dorp, daar zit zoveel deskundigheid en know-how. Bestuur als raad op hoofdlijnen, stel kaders en laat het los. Ton: er zal op hoofdlijnen bestuurd moeten gaan worden. West Betuwe wordt veel te groot. Annet: 26 dorpen kun je als raadslid niet behappen. Daar moet je eerlijk over zijn. Als 10 partijen in alle dorpen de bevolking zouden gaan raadplegen, dan zal er snel vermoeidheid bij de dorpelingen ontstaan. Plaatselijke partijen zullen het moeilijk krijgen. Voordeel van landelijke partijen is dat zij volgens de principes en idealen van hun partijen kunnen werken. En dat je connecties hebt – landelijk en provinciaal.  Annet vindt het spannend hoe je als raad betrokken blijft bij een dorp als daar de regiomakelaar zaken afkaart met inwoners. Maar anderen stellen, dat de raad zich niet met alles moet willen bemoeien. Formuleer een beleidskader en heb dan vertrouwen in een plaatselijke uitvoering.  Kunnen mensen verrast worden door de standpunten van individuele raadsleden? Niet als je daar heel duidelijk over bent. Annet: Je hebt uitgangspunten van je partij, iedereen snapt als je conform handelt.  Je hoeft niet blind de wensen van individuele burgers te volgen. Het algemeen belang gaat voor. Fred: zijn ervaring is, dat je als je het duidelijk uitlegt, men daar wel begrip voor heeft. Wat wel als zorgelijk wordt erkend, is het ontbreken van kritische onafhankelijke lokale pers. Communicatie over zaken van de gemeente is zorgelijk. Wel een gemeentekolom maar geen duiding van het nieuws. Moet de gemeente dat zelf regelen, bijv. bij aanbesteding van gemeentepagina? Meesten vinden dat niet. Sociale media kunnen wellicht de communicatie met jongeren opvangen.