6 september 2013, Dorpshuis 't Zoetzand Beusichem | Dorpshuis 't Zoetzand Beusichem

Politiek Café Europa

Op 6 september 2013 wordt er door de Burense afdelingen van VVD en PvdA samen een politiek café georganiseerd over Europa. Europa bepaalt veel, ook voor de Betuwe. Komend jaar zijn er weer verkiezingen voor het Europees Parlement. Wat willen wij van de EU en hoe zorgen we dat onze stem telt?

 Matthee Verdaasdonk, lid van de landelijke werkgroep Europa van de PvdA, zal een korte inleiding geven over de wording van de Europese Unie. De avond wordt geleid door Willem van Boekel. Sprekers zijn Emine Bozkurt, lid van het Europees parlement voor de PvdA en Mark Verheijen, lid van de Tweede Kamer voor de VVD met specialisatie Europese zaken. We willen dan met het publiek over een aantal stellingen discussiëren.

Zoals: Hoe kan de Europese Unie democratischer functioneren?

De invloed van de EU op de Betuwe is groot. Velen uit Oost-Europa komen hier werken.  Hoe kunnen de nadelen daarvan snel aangepakt worden?

Waar, wanneer:

Vrijdagavond 6 september 2013, 20 – 22 uur, inloop vanaf 19.30, na praten aan de bar tot 23 uur.

Dorpshuis ’t Zoetzand, Zoetzandselaan 1, 4112 JL  Beusichem.