7 juli 2017, om 18:00

Bezoek Linge’s Zorglandgoed

Plaats:           werkbezoek Linge’s Zorglandgoed: verzamelen bij de toegangsweg van het Zorglandgoed, Roodseweg tussen 5 en 7, Rumpt (naast het medisch trainingscentrum, stevige schoenen aanbevolen.)

Tijd:                vrijdag 7 juli 2017 16.00 u.

Aansluitend de jaarlijkse BBQ.