26. Theo de Wildt (Vuren)

26. Theo de Wildt (Vuren)

Over 26. Theo de Wildt (Vuren)

Ik ben al sinds 1990 actief voor de PvdA als bestuurslid en als raadslid voor de PvdA. Het meest westelijke deel van onze nieuwe gemeente West Betuwe zal zich de komende tijd moeten wapenen tegen het oprukkende Gorinchem en de groene randen moeten bewaken. Ik wil ervoor zorgen dat onze omgeving leefbaar en aantrekkelijk blijft, maar tegelijkertijd mogelijkheden biedt voor jong en oud om er op een fijne manier te blijven wonen. Dat betekent dat het behoorlijk goede voorzieningenpeil(in alle kernen) minimaal gehandhaafd moet blijven. Het bestuur moet er voor zorgen dat onze nieuwe gemeente toekomstbestendig is en financieel gezond.