6. Rijk van de Wardt (Heesselt)

6. Rijk van de Wardt (Heesselt)

Over 6. Rijk van de Wardt (Heesselt)

Momenteel ben ik raadslid in Neerijnen. Ik koos ooit voor de PvdA omdat ik uit een rood milieu kom en een rood hart heb. Zaken als natuurbeleid vind ik ook een linkse aangelegenheid. We moeten zorgen dat we voor ons nageslacht nog een leefbare wereld achterlaten. Dat spreekt me enorm aan. Het afgelopen jaar heb ik heel hard gewerkt om het rampzalige plan van het waterschap om  een hoogwatergeul te leggen om de dorpen Varik en Heesselt heen, te keren. Dat is gelukt. De stuurgroep heeft onlangs geadviseerd om de dijkversterking zonder hoogwatergeul aan te leggen. De nieuwe gemeente wachten weer nieuwe uitdagingen waar ik mij graag voor in wil zetten.