25. Ben Oonk (Varik)

25. Ben Oonk (Varik)

Over 25. Ben Oonk (Varik)

De verschillen tussen arm en rijk worden steeds groter. We zien dat het aantal voedselbanken toeneemt. De bestaanszekerheid (werk) is weg. Met een modaal inkomen wordt het lastig om bijv. voor een schoolgaand kind een laptop, een schoolreis, enz. te betalen. Ik denk, dat elk mens behoefte heeft aan waardering, erkenning en sociale contacten. Het individualisme ( het meer, meer, meer) staat te veel centraal Sinds de laatste verkiezingen voor de Tweede Kamer ben ik weer lid van de PvdA geworden, omdat het weer nodig is op te komen voor de zwakkeren in de samenleving.