Raadslid West Betuwe

Fred Kloppenborg (Asperen)

Fred Kloppenborg (Asperen)

Over Fred Kloppenborg (Asperen)

Sinds mijn verhuizing in 1974 vanuit Utrecht naar Asperen ben ik actief geweest in het bestuur van de afdeling en sinds 2008 als raadslid in Lingewaal. In West Betuwe wil ik er aan werken dat onze nieuwe gemeente zich een GROENE gemeente kan blijven noemen. De PvdA zoekt in de gemeenteraad van West Betuwe naar wat ons bindt, niet wat ons verdeelt: inwoners zitten niet te wachten op politiek gehakketak. Ik wil dat we dicht bij onze inwoners staan door ze vanaf het begin bij gemeentelijke plannen te betrekken. Door slim in te spelen op de werkelijke woonbehoeften van jong en oud gaan we de leefbaarheid van onze kernen vergroten.