18. Piet Boer (Heesselt)

18. Piet Boer (Heesselt)

Over 18. Piet Boer (Heesselt)

Ik ben al heel lang lid van de Partij van de Arbeid. Afkomstig uit een arbeidersgezin vond ik dat heel vanzelfsprekend, maar tijden veranderen en steeds nieuwe uitdagingen komen er aan. Wat ik zelf altijd heel belangrijk blijf vinden is dat ontwikkelings- en ontplooiingskansen voor iedereen zo goed mogelijk gehandhaafd en gestimuleerd moeten blijven, ongeacht afkomst ,ras, religie ,sekse, enz. Dat houdt voor mij in dat onderwijs, cultuur, sport voor iedereen, zowel jongeren als ouderen of gehandicapten zo goed mogelijk toegankelijk moeten zijn ongeacht inkomen of lichamelijke of geestelijke beperkingen en dat er natuurlijk werkgelegenheid voor iedereen moet zijn.