10. Henk de Jong (Haaften)

10. Henk de Jong (Haaften)

Over 10. Henk de Jong (Haaften)

Al vele jaren ben ik actief in de lokale politiek als commissielid van de PvdA fractie in de Neerijnen.  Als lid van de formulierenbrigade, schuldhulpverlening en als inkomstenbelasting instructeur bij belastingservice FNV zet ik mij in voor kwetsbaren. Het sociaal domein heeft mijn  interesse en zet mij daarbij in voor de inwoners welke hulp nodig hebben. Daarnaast vind ik de leefbaarheid binnen onze kernen van groot belang, vooral de positie van het verenigingsleven daarbinnen is voor mij een belangrijk aandachtspunt. Binnen onze nieuwe gemeente wil ik me daarvoor inzetten.