22 juli 2017

Rode Koffietafel waarschuwt: gemeente wacht niet langer met ‘empowerment’ van inwoners!

MEEPRATEN – Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal gaan over anderhalf jaar fuseren. In het fusiedocument staat dat de inwoners actief kunnen meepraten over die herindeling. Kunnen wel ja, maar praten ze ook mee? Durven ze ook mee te praten? Oudere mensen met een lage opleiding, jeugd met weinig zelfvertrouwen, statushouders met een taalprobleem – zullen die niet snel denken: dat is te moeilijk voor mij! Hoe zorgen we dat jonge gezinnen en jongeren betrokken blijven bij de leefbaarheid van hun kern, of daarin actief worden? Kun je probleemgroepen zoals (eenzame) ouderen en gehandicapten betrekken bij de leefbaarheid? Daarover praatte de Rode Koffietafel van 7 juli. Uitgenodigd was Marco van Westerlaak, directeur van de Stichtingen Welzijn Geldermalsen en Welzijn Neerijnen.

WELZIJN WEST BETUWE – De Tafelaars wilden wel eens weten, hoe Welzijn over het ‘empowerment‘ van minder redzame bewoners van de 3 gemeentes denkt. Van Westerlaak gaf allereerst een overzicht wat Welzijn nu al in de 3 gemeentes doet. Dat verschilt op onderdelen behoorlijk, afhankelijk van wat de betreffende gemeente belangrijk vindt. In het heel kort kun je zeggen: Welzijn is de schakel tussen burger en gemeente. Welzijn heeft een rol bij preventie, het signaleren van problemen en het ondersteunen van mensen. Vanwege hun lokale kennis zijn de Welzijnsstichtingen bij uitstek geschikt om dorpsbewoners te stimuleren tot actieve deelneming aan de plaatselijke samenleving. Hoe betrek je niet durvende mensen bij de discussie over de toekomst van de nieuwe gemeente? In het jongerenwerk zijn daarvoor methodieken. Daarvan kun je leren, zo zegt van Westerlaak zelf zeer ervaren in het jongerenwerk.

Na de zomervakantie gaat ambtelijke werkgroep harmonisatie voor de nieuwe gemeente West Betuwe van start. Tegelijkertijd zijn de 3 gemeenteraden zijn ook nu al in overleg over de harmonisatie, dus grote beleidsstukken (zoals het Subsidiekader voor Welzijn) worden nu al voorbereid. Dus het is wel duidelijk: als je inwoners wil betrekken bij de voorbereiding van de nieuwe gemeente, dan moet je ze nu al activeren om mee te doen. Als je nog 1 ½ jaar wacht met die participatie, is het te laat.