Raadspraat: De school in Buurmalsen

23 april 2018

De school in Buurmalsen is belangrijk voor het dorp.  Het is een van de weinige plekken in het dorp waar mensen elkaar dagelijks spreken en waar kinderen elkaar leren kennen. De afgelopen weken is er onrust in Buurmalsen over de plannen om de school in Buurmalsen te sluiten. Fluvium sprak met ouders die kinderen op school hebben over een fusie met de school uit Tricht. Tijdens een voorlichtingsavond zijn de plannen uitgelegd. Mensen in Buurmalsen snappen ook wel dat een school met te weinig leerlingen op termijn niet houdbaar is. Het idee van een fusie met Tricht klonk dan ook redelijk. Er zou een nieuwe school worden gebouwd en dat zou een positieve impuls geven aan de nieuw te vormen school. Fluvium heeft ouders beloofd dat de overgang zou plaatsvinden naar de nieuwe school. Wat schetst mijn verbazing als ik nu hoor dat Fluvium, vooruitlopend op het onderzoek naar de locatie van de nieuwe school, besloten heeft dit jaar al geen groep 1/2 meer aan te bieden in Buurmalsen en na 2018/2019 de hele school dicht. Dit is geen fusie met gelijkwaardige partijen, maar een top down mededeling. Fluvium wil dit omdat het goedkoper is. Ouders moeten straks het ene kind naar Buurmalsen brengen en het andere kind naar Tricht. Dit zou wel eens een reden kunnen zijn de kinderen in Geldermalsen op school te gaan doen. Ik voorzie onnodige leegloop als dit proces niet goed begeleid wordt. Tot de nieuwbouw moet er wat mij betreft in beide dorpen een volledig aanbod zijn, groep 1 t/m 8. Ouders moeten in de overgangsfase kunnen vertrouwen op excellent onderwijs. Voorkom onrust onder de ouders en onnodige leegloop. Fluvium krijgt extra geld van het rijk voor deze fusie. Gebruik dit geld voor goed onderwijs en goede begeleiding van de fusie. Laten we zorgen dat die nieuwe school er snel komt.

Annet IJff, Raadslid PvdA Geldermalsen