26 januari 2018

PvdA Geldermalsen over: Zondagssluiting gemeente Geldermalsen

Als PvdA hebben we er geen probleem mee als winkels op zondag open zijn. Wel vinden we het belangrijk dat duidelijk is dat dit een meerwaarde heeft voor de bevolking en de ondernemers. Vrije keuze van ondernemers is niet altijd makkelijk, het vraagt om een standpunt dat tot stand komt in overleg met alle ondernemers. De gemeente kan richtlijnen geven maar ook in samenspraak met ondernemers een visie ontwikkelen. Dan zal blijken of er behoefte is aan zondagsopening. Ondernemers moeten niet in de problemen komen of in een moeilijke concurrentiestrijd verwikkeld raken door wel/niet op zondag open te gaan.
Dus oog houden voor alle ondernemers en in gezamenlijkheid een visie ontwikkelen wat bij Geldermalsen en straks West Betuwe zou passen. We staan er als PvdA wel voor open dat binnen het huidige beleid als er geen winkels open zijn op zondag uitzonderingen mogelijk zijn op speciale dagen zoals de zondag voor kerst of oudjaarsdag.
Wilt u in contact komen met één van de fractieleden of iemand anders namens de PvdA West Betuwe vul dan het contactformulier op de website in of kijk bij “Wie is Wie” onder het menu “Onze Afdeling”.