13 augustus 2017

PvdA Geldermalsen vóór windmolens

Raadsvergadering

Tijdens de raadsvergadering van 27 juni 2017 zijn de ontwerpbestemmingsplannen windpark Deil en windpark AVRI vastgesteld. Als PvdA hebben wij van harte voor deze plannen gestemd. We vinden als PvdA duurzaamheid belangrijk. Wij willen niet dat onze kleinkinderen later zeggen hoe kan het dat jullie toen niet meer gedaan hebben om de CO2 uitstoot te verminderen. Jullie wisten dat de CO2 uitstoot van fossiele brandstoffen een probleem zijn.

Windmolenpark

De plannen voor windmolens bij Deil en bij de AVRI zijn een substantiële bijdrage aan de ambitie om in 2030 energie neutraal te zijn. We hebben in juli 2013 ingestemd met de windvisie en we hebben in december 2016 als raad de duurzaamheidsvisie unaniem vastgesteld. Dit zijn geen vrijblijvende besluiten en wij zijn dan ook blij dat met de plannen voor windmolens bij Deil en bij de AVRI een concrete stap gezet wordt om de doelstelling om in 20130 energieneutraal te zijn, te halen. Bij de bespreking van de plannen voor de windparken hebben wij 11Duurzaam, Tegen Wind Geldermalsen en wethouder van Meygaarden complimenten gegeven voor hun bijdrage aan de voorbereidingen voor de besluitvorming voor deze windmolenparken.

Voor-en tegenstanders

Wij hebben op verschillende momenten van 11Duurzaam en van tegen Wind informatie gekregen waarin verschillende invalshoeken van voor en tegenstanders van windenergie naar voren kwamen. Hierdoor waren wij in juni in staat een weloverwogen keuze te maken. Wel hebben wij bij de besluitvorming aangegeven dat draagvlak bij de omwonenden belangrijk is en dat wij eventuele klachten nu en in de toekomst serieus moeten nemen. In de voorstellen die er nu liggen is een gebiedsfonds opgenomen en is compensatie voor omwonenden opgenomen. Wij vinden dit erg belangrijk.

Op weg naar 2030

Wij vinden deze windmolens een mooi initiatief en een flinke stap in de goede richting om in 2030 energie neutraal te zijn maar we weten ook dat er nog veel meer nodig is om die doelstelling ook werkelijk te halen voor 2013. We zullen ons dan ook in de komende jaren blijven inzetten voor initiatieven om Geldermalsen meer duurzaam te maken.