25 juli 2017

Nieuwsblad Geldermalsen: Het verhaal achter de Rode Koffietafel.

Iedereen welkom aan Rode Koffietafel

GELDERMALSEN ,,De Rode Koffietafel is een initiatief van de PvdA, maar iedereen is welkom. Ons doel is een bredere kijk op actuele politieke onderwerpen. Dus mensen met een ander geluid dan dat van de PvdA zijn meer dan welkom”, aldus Cathrijn Haubrich, voorzitter van de PvdA-afdeling Geldermalsen en initiatiefneemster van de Rode Koffietafel. De Rode Koffietafel vindt plaats in de bibliotheek in Geldermalsen. Dat past helemaal bij de bedoeling. Cathrijn Haubrich: ,,De bibliotheek is een plek waar iedereen terecht kan. Ook de Rode Koffietafel heeft open toegang voor iedereen. Daarom vond ik de bieb er de juiste plek voor. De bibliotheek was het daar helemaal mee eens. Inmiddels staan wij al drie jaar elke maand op de bibliotheekagenda, eerste vrijdag van de maand, 10.30 uur en is, na 36 keer, ‘De Rode Koffietafel’ een begrip geworden.” Meestal zitten er zo’n 12-14 personen rond de tafel, onder wie vaak een of meer wethouders en raadsleden.

ACTUEEL POLITIEK ONDERWERP De Rode Koffietafel gaat altijd over een actueel politiek onderwerp. ,,Meestal iets dat speelt in de lokale politiek, maar ook over de fusie met Neerijnen en Lingewaal en over onderwerpen uit de landelijke politiek is gediscussieerd.” Cathrijn noemt enkele voorbeelden, waaronder het azc. ,,Er waren toen 24 tafelaars, het hoogste aantal ooit.” Andere voorbeelden zijn sociale woningbouw in Geldermalsen, gemeentelijke subsidie voor bibliotheken en de inspraakrondes rond GNL.

Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer is gediscussieerd over strategisch stemmen of juist inhoudelijk en recent over de kabinetsformatie: wat heeft voorrang, het landsbelang of het partijbelang? Afhankelijk van het onderwerp worden soms deskundigen uitgenodigd. Een enkele keer gaat namens de Rode Koffietafel een brief naar de Gemeenteraad of B en W.

De volgende Rode Koffietafel – vrijdag 4 augustus, 10.30 uur, Bibliotheek Geldermalsen (in De Pluk) – gaat over de ansichtkaart die de gemeente heeft verspreid. Inwoners kunnen hierop aangeven wat zij goed vinden aan hun dorp en wat verbeterd zou moeten worden. Gaat dit wel werken? Iedereen die hierover wil meepraten is van harte welkom.

http://nieuwsbladgeldermalsen.nl/lokaal/iedereen-welkom-aan-rode-koffietafel-256997