27 februari 2018

Achtergrond: Vóór en tegenstanders van de sleepwet (Rode Koffietafel)

Op 21 maart aanstaande zijn er geen raadsverkiezingen in Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen. Toch mogen de inwoners op 21 maart naar de stembus. En wel voor het referendum over de Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten 2017 – de Wiv -.

De meeste mensen weten vast niet wat er nou precies in die nieuwe wet staat. En dus ook niet of je daar voor of tegen zou moeten zijn.

Argumenten als ‘nodig in onze veranderde cyber-wereld’ ‘het kan mij niet schelen, wat ze van mij weten, ik heb toch niets verkeerd gedaan?’ ‘ ik wil juist niet dat er gegevens over mij worden bewaard, terwijl ik dat niet mag weten’ ‘ wie weet hoe onze eigen overheid er over 10 jaar uitziet, kijk maar naar de Trumpsamenleving’ worden gehoord.

Daarom praat de Rode Koffietafel op vrijdag 2 maart over dit onderwerp. De Koffietafel staat klaar om half 11 in bibliotheek De Pluk in Geldermalsen. De Rode Koffietafel is er speciaal voor jou als PvdA-lid. Maar iedereen is van harte welkom. Dat vergroot de diversiteit van de argumenten.

Deze nieuwe Wet vervangt de Wiv 2002. Reden is de verinternetting van onze samenleving. De MIVD en de AIVD kunnen met het aftappen van telefoons niet langer uit de voeten. Dat ze meer willen kunnen ‘afluisteren’ is begrijpelijk.

Maar ze mogen straks veel meer. Niet alleen wordt in de nieuwe Wet het ongericht binnenslepen van gegevens, ook van onschuldige burgers, toegestaan. Ook wordt toegestaan, dat die gegevens –ook die van jou- aan buitenlandse overheden worden gegeven. Jij mag zelf niet weten, wat de AIVD en de MIVD van jou aan gegevens bewaren. Dat mag pas, als ze die gegevens eerst hebben onderzocht. Dat kan wel 5 jaar duren. En tenslotte: als die veiligheidsdiensten constateren dat er over strafbare feiten wordt gesproken –ook al zijn die niet van jou maar bijvoorbeeld van je dierbare vriend of je zusje- mogen ze die doorgeven aan het Openbaar Ministerie.

Zeker: in de nieuwe Wiv wordt meer toezicht geregeld op de veiligheidsdiensten. Kun je daarop vertrouwen? Zal er geen personeelsgebrek ontstaan net zoals nu bij de politie?

Wat gaat er met je familie in Turkije gebeuren als jij je in een mail of op Instagram kritisch over Erdogan hebt uitgelaten? Krijgt jouw broer nog die leuke baan in New York als jij op Facebook Trump belachelijk hebt gemaakt? Ook al was dat in een besloten Facebook-groep? Wordt jij ’s nachts onverwacht van je bed gelicht, omdat je voor een paper ‘jihad’ of ‘bommen maken’ hebt gegoogled?

Als je op vrijdag 2 maart, half 11 ’s ochtends niet kunt, google dan naar de volgende websites:

https://www.referendum-commissie.nl/referendum-wiv-2017

https://www.volkskrant.nl/kijkverder/2017/sleepnet/

https://www.amnesty.nl/mensenrechten-in-nederland/veiligheid-en-mensenrechten/sleepwet?utm_source=KIA&utm_medium=email&utm_campaign=20180220&utm_content=XL12_leden