Leden

Minimaal tweemaal per jaar organiseert de afdeling een ledenvergadering. Tijdens de ledenvergaderingen zijn er diverse formele en informele onderwerpen met de leden te bespreken. Zodra er een nieuwe ledenvergadering gepland is zal deze hier worden aangekondigd.