20 september 2017, om 22:00, DE PLUK, Rijksstraatweg 65 GELDERMALSEN | DE PLUK, Rijksstraatweg 65 GELDERMALSEN

Vooraankondiging: bespreking fusie PvdA afdelingen GNL-West Betuwe

Inmiddels is bekend  dat de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal willen herindelen per 1 januari 2019. De nieuwe gemeente gaat West Betuwe heten. Dit heeft ook gevolgen  voor de afdelingen in de drie gemeenten De statuten van de PvdA schrijven voor, dat onze 3 PvdA afdelingen moeten fuseren tot PvdA West Betuwe.

De 4 ‘wegbereiders’ (Cathrijn, Frans, Stan en William) stellen het op prijs tijdens de barbecue  maar zeker op 20 september (zie hieronder) met alle leden te praten over de toekomst van PvdA West Betuwe. Wat voor ideeën heb je daar over? Zijn er dingen, die je dwars zitten? Zou je willen bijdragen aan een goed functioneren van de nieuwe afdeling West Betuwe?

Er zal  een verkiezingsprogramma nodig zijn.  Er zullen kandidaten voor die nieuwe gemeenteraad worden gezocht. En tenslotte zal er een kandidatenlijst moeten worden opgesteld. Dat alles zal naar schatting ca 9 maanden in beslag nemen.

Dat betekent dat we het beste per 1 januari 2018 een gezamenlijke afdeling kunnen oprichten. Voorafgaand aan die vergadering zullen apart 3 afdelingsvergaderingen worden gehouden, waar de leden besluiten de afdeling op te heffen.

We hebben daarvoor al een datum gepland:

WOENSDAG 20 SEPTEMBER (20.00 u)

Plaats:

DE PLUK, Rijksstraatweg 65 GELDERMALSEN

Een definitieve agenda voor de bijeenkomst van 20 september zal nog worden toegezonden.

Namens de afdelingsbesturen van PvdA Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal

Cathrijn Haubrich

Frans de Loos

Stan Pijls

William Viveen