3 november 2017, van 10:30 tot 12:00, De Pluk Geldermalsen | De Pluk Geldermalsen

De Rode Koffietafel: #HOEDAN praat verder over het verkiezingsprogramma

De gemeenteraadsverkiezingen voor West Betuwe lijken nog ver weg. Toch moeten partijen al nadenken over wat ze willen bereiken in die nieuwe gemeente. Iedereen wil in de nieuwe gemeente schone dorpen, goede scholen, goede zorg en veiligheid. Misschien nog meer mensen hebben vooral basale wensen zoals fatsoenlijk werk, bestaanszekerheid  en solidariteit . De kern zit in het  #hoe_dan?  Hoe vul je die idealen op gemeenteniveau in? Wat zijn dan de concrete projecten waarvoor je zou willen gaan?

De Rode Koffietafel gaat daar op de eerste vrijdag van november (3 nov.) praten in bibliotheek De Pluk in Geldermalsen. Iedereen, die mee wil denken  is om half 11 van harte welkom.

Vooral gaan we praten over – hoe kan het anders- over onderwerpen die de core-business van de PvdA raken. Fatsoenlijk werk, bestaanszekerheid en solidariteit vertalen op lokaal niveau. # Hoe dan?
Vast een inkijkje in wat op 6 oktober al is opgesomd:

Werk en inkomen:

Eerlijke verdeling

Werkgelegenheid

Werk en inkomen/ minimabeleid/ sociaal beleid

Aandacht voor lagere inkomens

Dorpen:

Sociale cohesie

Voorzieningen vooral voor 80+

Leefbaarheid in kleine kernen m.n. voor senioren,

Bestrijding eenzaamheid

Geen verkoop sociale huurwoningen

Woningbouw op maat in de kleine kernen

Kleine dorpen aantrekkelijk voor jonge mensen

Geld en aandacht voor dorpshuizen